Hopp til innhald

NAB2010 Anvendt matematikk

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

1. ordens lineære differensiallikninger, koblede systemer av differensiallikninger, parametriserte kurver i planet og i rommet.

Læringsutbytte

- Kunnskaper:

Kunne praktisk bruk av derivasjon og integrasjon, spesielle teknikker til løsing av 1. ordens differensialligninger, koblede systemer av differensialligninger, vektorregning og vektoriserte funksjoner, parametriske kurver i planet og rommet og kulekoordinater.

- Ferdigheter:

Kunne grunnleggende teknikker for differensial- og integralregning. De skal kunne løse enkle differensialligninger og regne med vektorer og matriser.

- Kompetanse:

Studenten kan bruke matematikk som verktøy i nautiske fag.

Krav til forkunnskaper

NAB1030 Grunnleggende matematikk eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper

NAB1013 Matematikk II eller tilsvarende

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og regneverksted

Obligatorisk læringsaktivitet

Innleveringer (spesifiseres i semesterplan ved semesterstart).

Vurderingsform

Skriftlig eksamen 5 timer

Gradert karakter A-F

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt

Høgskolens Teknisk formelsamling (Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen) deles ut

Høgskulens kalkulator (Texas TI 84) blir utdelt

Mer om hjelpemidler