Hopp til innhald

EL2-207 Energiproduksjon og energidistribusjon

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Studenten :

 • Har kunnskap om kraftkilder, kraftmarkedet, kraftbransjen og kraftsystemet
 • Har kunnskap om den historiske utviklingen av kraftbransjen
 • Har kunnskap om komponenter i kraftverk og høyspentanlegg
 • Har kunnskap om overvåking, styring, sikring og HMs ved elektriske anlegg.

 

Studenten:

 • Kan framskaffe informasjon om det en hver tid gjeldende kraftmarkedet og kraftsystemet i Norge.
 • Kan beregne produksjon fra kraftkilder
 • Kan kartlegge og vurdere behov for komponentar i et kraftsystem
 • Kan beregne selvinduktans, kapasitans, resistans, spenningsfall, fasekompensering, kortslutninger, effekttap og spenningsfall i kraftoverføringer.
 • Kan planlegge energidistribusjon sjølvstendig og bidra til prosjektering samen med anna fagpersonell
 • Kan vurdere behov for sikkerhetstiltak ved arbeid på elektriske anlegg

 

Studenten:

 • Studenten skal forstå kraftmarkedet og oppbygningen av kraftsystemet i Norge
 • Kan planlegge og dimensjonere høg og lavspenningsanlegg som brukast i kraftanlegg og til kraftdistribusjon og sjå dette i sammenheng med det til ein kvar tid gjeldande kraftmarknad i Norge

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten :

 • Har kunnskap om kraftkilder, kraftmarkedet, kraftbransjen og kraftsystemet
 • Har kunnskap om den historiske utviklingen av kraftbransjen
 • Har kunnskap om komponenter i kraftverk og høyspentanlegg
 • Har kunnskap om overvåking, styring, sikring og HMs ved elektriske anlegg.

Ferdigheter

Studenten:

 • Kan framskaffe informasjon om det en hver tid gjeldende kraftmarkedet og kraftsystemet i Norge.
 • Kan beregne produksjon fra kraftkilder
 • Kan kartlegge og vurdere behov for komponentar i et kraftsystem
 • Kan beregne selvinduktans, kapasitans, resistans, spenningsfall, fasekompensering, kortslutninger, effekttap og spenningsfall i kraftoverføringer.
 • Kan planlegge energidistribusjon sjølvstendig og bidra til prosjektering saman med anna fagpersonell
 • Kan vurdere behov for sikkerhetstiltak ved arbeid på elektriske anlegg

Generell kompetanse

Studenten:

 • Studenten skal forstå kraftmarkedet og oppbygningen av kraftsystemet i Norge
 • Kan planlegge og dimensjonere høg og lavspenningsanlegg som brukast i kraftanlegg og til kraftdistribusjon og sjå dette i sammenheng med det til ein kvar tid gjeldande kraftmarknad i Norge

Tilrådde forkunnskapar

Grunnleggande fysikk, matematikk og elektro.

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, øvingar, presentasjon og laboratorieøvingar med rapportskriving.

Obligatorisk læringsaktivitet

2 godkjende laboratorieøvingar m/rapport og godkjend gruppepresentasjon

Vurderingsform

Skriftleg skuleeksamen, 5t.(Vekt 100%)

Hjelpemiddel ved eksamen

Enkel kalkulator ihht godkjent liste, formelark

Meir om hjelpemiddel