Hopp til innhald

FE407 Fornybar energiteknologi og ressursvurdering

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Kurset følger oppbygginga i Twidell and Weir (2015).

Læringsutbytte

Kunnskap

  • Vidareutvikle kunnskap om fluiddynamikk og thermodynamikk, i tillegg til grunnleggande fysikk for solstråling og solcelle, vindkraft, bioenergi, osv. og energisystemet lagring.

Ferdigheiter

  • Kunne berekne tekniske aspekt for relevante fornybare energiteknologiar

Kompetans

  • Utvikle tekniske kompetanse innan funksjon til relevante fornybar energi teknologiar: solstråling og solceller, vindkraft, bioenergi, og energisystemet lagring.

Krav til forkunnskapar

Nei

Tilrådde forkunnskapar

FY400, FE405

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, øvingar.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Skriftleg eksamen, 4 timer.

Bokstavkarakter A-F

Hjelpemiddel ved eksamen

Enkel kalkulator

Meir om hjelpemiddel