Hopp til innhald

FM1-PRA-1 Grunnskolepraksis, 15 dager

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Praksisopplæringen foregår det første semesteret på barnetrinnet og praksisoppgaver blir utarbeidet i samarbeid med praksisfeltet.

Læringsutbytte

Kunnskap. Studenten:

· har kunnskap om samspillet mellom elever og mellom elev og lærer, om skoleledelse, klasseledelse, teamarbeid og skole-hjemsamarbeid

· har kunnskap om ulike observasjonsmetoder og kvalitetssystem som verktøy for læring og skoleutvikling 

 

Ferdigheter. Studenten:

· kan legge til rette for utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter i arbeidet med de praktiske og estetiske fagene

· kan være tydelig leder og lede læringsarbeid for ulike grupper elever, samt kunne justere arbeidsmåtene underveis i undervisningen

 

Generell kompetanse. Studenten:

· har innsikt i grunnleggende ferdigheters betydning for læring av fag og elevenes forståelse av fagkunnskap

· har relevant kommunikasjons- og relasjonskompetanse

Krav til forkunnskaper

-

Anbefalte forkunnskaper

-

Undervisnings- og læringsformer

15 dager praksis. 5 av dagene skal gjennomføres som sammenhengende observasjon.

Obligatorisk læringsaktivitet

-

Vurderingsform

Greidd/ikkje greidd.

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler