Hopp til innhald

FM1-PRA-2 Grunnskolepraksis, 15 dager

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Praksisopplæringen foregår det andre semesteret på ungdomstrinnet og praksisoppgaver blir utarbeidet i samarbeid med praksisfeltet.

Læringsutbytte

Kunnskap. Studenten:

· har kunnskap om lærerens rolle, rettigheter og plikter og om lærerarbeidet på organisasjonsnivå, herunder kontaktlærers arbeid og ansvar

· har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid i skolen

· har kunnskap om skolen som organisasjon og samfunnsinstitusjon 

 

Ferdigheter. Studenten:

· kan bruke ulike vurderingsmåter for å fremme læring og legge til rette for elevenes egenvurdering · kan utvikle mål for opplæringen og vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakterer

· kan samhandle med kolleger, skoleledelse, foresatte og andre aktører i og utenfor skolen

· kan identifisere mobbing og trakassering og drøfte måter dette kan håndteres på

 

Generell kompetanse. Studenten: 

· kan vurdere egen lærerkompetanse og eget læringsbehov, og har kritisk distanse til egen profesjonsutøvelse

· kan vurdere og formidle de praktiske og estetiske fagenes rolle i skolen og samfunnet

· kan ivareta kravene til helse, miljø og sikkerhet innenfor eget fagområde og i lærerprofesjonen forøvrig

Krav til forkunnskaper

-

Anbefalte forkunnskaper

-

Undervisnings- og læringsformer

15 dager praksis. 5 av dagene skal gjennomføres som sammenhengende observasjon.

Obligatorisk læringsaktivitet

-

Vurderingsform

Greidd/ikkje greidd.

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler