Hopp til innhald

MET203 Kraftelektronikk

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet tar for seg avanserte emner innen kraftelektronikk med temaer:

  • Krafthalvledere, kraftdiode, krafttransistorer, kraft MOSFET, tyristorer, Gate turn-off Tyristorer, Insulated Gate Bipolar Transistorer, Sic komponenter, etc.
  • Snubbere
  • Driverkretser
  • Kjøling
  • Magnetiske komponenter

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter gjennomført emne skal kandidaten:

  • beherske halvlederteorien for krafthalvledere.
  • forstå oppbyggingen av kraftelektroniske komponenter, snubbere, driverkretser.
  • vite hvordan å dimensjonere kjøling system og magnetiske komponenter til kraftelektroniske omformere.

Ferdigheter:

Etter gjennomført emne skal kandidaten kunne designe og konstruere optimale og pålitelige kraftelektroniske omformere.

Generell kompetanse:

Kandidaten skal ha kompetanse i utvikling av kraftelektroniske omformere.

Krav til forkunnskaper

Fullført bachelorgrad i elkraftteknikk

Anbefalte forkunnskaper

ELE119 Kraftelektronikk eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning og selvstudium

Obligatorisk læringsaktivitet

3 av totalt 4 obligatoriske øvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Vurderingsform

3 timers skriftlig eksamen. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Håndskrevne notater (A4, Maksimum 5 ark, kan skrives i begge sider). Alle typer kalkulator.

Mer om hjelpemidler