Hopp til innhald

MET205 Elektriske motordrifter

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet tar for seg avanserte emner innen elektriske motordrifter. Følgene temaer inngår:

  • Krafthalvledere og kraftomformere.
  • Likestrømsmotordrifter
  • Vekselmaskiner
  • Permanent Magnet motordrifter
  • Asynkronmotordrifter

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Etter gjennomført emne skal kandidaten kunne:

  • beherske matematikkmodell og kontroll algoritme av DC motor, asynkronmotor og permanent magnet motor.
  • dimensjonere kraftomformer og motor for motordriftssystem.
  • vite hvordan å bygge opp motordrifter system.

Ferdigheter:

Etter gjennomført emne skal kandidaten kunne designe og konstruere optimale og pålitelige motordriftssystemer.

Generell kompetanse:

Kandidaten skal ha kompetanse i utvikling, simulering og implementasjon av motordriftssystem og reguleringssystem.

Krav til forkunnskaper

Fullført bachelorgrad i elkraftteknikk

Anbefalte forkunnskaper

ELE119 Kraftelektronikk eller tilsvarende

ELE114 Elektriske maskiner eller tilsvarende

Undervisnings- og læringsformer

Førelesning og selvstudium

Obligatorisk læringsaktivitet

Totalt: 4 obligatoriske øvinger og 2 laboratorieoppgaver.

Minst 3 obligatoriske øvinger og begge laboratorieoppgavene må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Vurderingsform

3 timers skriftlig eksamen. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Håndskrevne notater (A4, Maksimum 2 ark). Alle typer kalkulator.

Mer om hjelpemidler