Hopp til innhald

BIO129 Biokjemi

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Målet med emnet er å gi studenten grunnleggende kunnskaper i biokjemi. Det vektlegges at studenten skal tilegne seg kunnskaper om struktur og funksjon av biologiske molekyler.

 

Innhold

 • Struktur og funksjon av biologiske molekyler: aminosyrer, proteiner, nukleinsyrer, lipider og karbohydrater
 • Enzymer, enzymkatalyserte reaksjoner og enzymkinetikk
 • Hemoglobin, Myoglobin og oksygentransport
 • Enkle molekylære biologiske teknikker som restriksjon, PCR og sekvensering
 • Energigivende og energikrevende prosesser
 • Glykolyse, glukoneogenese, glykogensyntese - og nedbrytning
 • Sitronsyresyklus
 • Lipider og oppbygging av biologiske membraner
 • Cellesignalisering
 • Metabolske reaksjoner

Læringsutbytte

Ved fullført emne BIO129 Biokjemi skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Beskrive de fire hovedtyper av biologiske molekyler; karbohydrater, lipider, nukleinsyrer og proteiner
 • Forklare enkle energiberegninger i kjemiske og fysiske prosesser
 • Forklare enzymkatalyserte reaksjoner og enzymkinetikk
 • Beskrive elementære prosesser der DNA`s egenskaper blir benyttet i laboratoriearbeid
 • Forklare ulike biologiske transport mekanismer
 • Forklare oppbygging og nedbrytning av biologiske molekyl

 Ferdigheter

 • Anvende grunnleggende relevant begrepsapparat i biokjemi
 • Anvende grunnleggende ferdigheter i laboratoriearbeid og rapportering

 Generell kompetanse

 • Gi relevante svar på faglige problemstillinger

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

KJE100, BIO125

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger

Internt laboratoriekurs

Løsning av oppgaver

Obligatorisk læringsaktivitet

5 obligatoriske laboratorieøvelser. Øvingene må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges.

Laboratorieøvingene er godkjent i seks semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator

Mer om hjelpemidler