Hopp til innhald

MAS128 Instrumentering og kontrollsystem

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler det fysikalske grunnlag for måling og signalrepresentasjon, samt oppbygging og virkemåte av utstyr for måling og signalbehandling i forbindelse med automatiseringsteknikk.

Emnet omhandler også en innføring i hvordan datanett inngår i ulike tekniske og industrielle systemer.

Kurset er spesielt rettet mot instrumentering, kontrollsystemer og datanett i petroleumsindustrien.

 

Innhold

 • Størrelser og enheter.
 • Målesystemer Instrumenteringselementer:
 • Posisjon, hastighet, trykk, strømning, nivå, temperatur
 • Sensorvalg, prosessering, transmisjon og presentasjon
 • Instrumenteringseksempler, kontrollsystemer, prosesskontrollere
 • Korreksjonselementer
 • Systemmodeller, transferfunksjoner
 • Kommunikasjonsprinsipper og begreper
 • Standardisering og OSI-modellen
 • Kobberkabel, fiberoptikk og trådløs kommunikasjon
 • Oversikt, Industrielle datanett. RS232, RS485
 • Ethernet, TCP/IP og industrielle Ethernet
 • Modbus, Profibus og HART

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Kandidaten har kunnskap om deteksjon av grunnleggende og sammensatte tilstandsstørrelser. Kandidaten kjenner den generelle oppbyggingen av en reguleringssløyfe og instrumenteringens rolle i slike sløyfer.
 • Kandidaten har kunnskaper om nøyaktighet og pålitelighet, signaloverføring og signalbehandling, teknisk sikkerhet, systemrespons og prosesskontrollere.
 • Kandidaten har generell kunnskap om datanett og spesiell kunnskap om TCP/IP, intelligente transmittere og feltbusser.

Ferdigheter

 • Vurdere ulike måleinstrumenters hensiktsmessighet, nøyaktighet og pålitelighet.
 • Vurdere hensiktsmessigheten til ulike industrielle datanett.
 • Sette opp et TCP/IP basert nettverk.

Generell kompetanse

 • Arbeide både selvstendig og sammen med andre i ingeniørfaglige prosjekter.
 • Bruke dataverktøy i målings- og kontrolløyemed.

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Anbefalte forkunnskaper

Matematikk:

 • MAT100/MAT110 og MAT107/MAT203 eller tilsvarende

Elektriske kretser:

 • MAS130 eller tilsvarende

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Laboratoriearbeid. Regneøvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

5 obligatoriske oppgaver, 3 laboratorieøvinger. Obligatorisk fremmøte på laboratorieøvingene.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i 6 semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Mulighet for muntlig eksamen dersom det er ti eller færre studenter oppmeldt til eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Annonseres ved semesterstart

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MOE220 - Instrumentering og datanett - Reduksjon: 10 studiepoeng