Hopp til innhald

U5NOR13 Norsk for utenlandske studenter. Begynnerkurs

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Norsk begynnerkurs for utenlandske studenter er rettet mot utenlandske studenter som studerer ved Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, i tre måneder eller mer. Det forutsettes ingen forkunnskaper i norsk. Studentene må være tilstrekkelig engelskkyndige til at engelsk kan brukes som hjelpespråk.  

Kurset tar sikte på oppøving av kommunikative ferdigheter i norsk, hovedsakelig lytte og tale. Den kommunikative treningen vil dreie seg om hverdagslige situasjoner/språkhandlinger.

Kurset tilbys to ganger i året med oppstart i august og januar. Det blir gitt undervisning to timer to dager i uken i åtte uker (august - oktober og januar - mars), til sammen 32 undervisningstimer per kurs. Kurset avsluttes med en muntlig eksamen.

Læringsutbytte

Studentene skal etter fullført studium

  • kunne forstå norsk tale i enkle kommunikasjonssituasjoner
  • kunne gjøre seg forstått på norsk i enkle kommunikasjonssituasjoner
  • kunne forstå og gjøre seg nytte av enkel skriftlig informasjon på norsk
  • kjenne til de viktigste trekkene ved norsk lydstruktur og uttale
  • kjenne til grunnleggende regler for norsk språkstruktur.

Krav til forkunnskaper

Det forutsettes ingen forkunnskaper i norsk. Studentene må være tilstrekkelig engelskkyndige til at engelsk kan brukes som hjelpespråk.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil foregå som en blanding av instruksjoner/forklaringer fra lærer og kommunikative aktiviteter, både student-lærer og student-student. Arbeidsspråket vil være norsk, men engelsk vil være «hjelpespråk» i den lærerstyrte undervisningen. Det forutsettes at studentene arbeider med oppgaver fra gang til gang.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Muntlig eksamen der de kommunikative ferdighetene blir prøvd, 20 minutter.

Karakterskala Bestått/Ikke bestått.

Studenter som ikke består eksamen, får en (1) ny mulighet til å framstille seg til eksamen samme semester.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler