Hopp til innhald

BAMM2002 Risiko- og kvalitetsledelse

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Se engelske nettsider for informasjon om emnet.