Hopp til innhald

ELE112 Elektriske installasjoner

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler grunnleggende temaer innen fagfeltet elektriske bygningsinstallasjoner samt prosjektering av elektriske bygningsinstallasjoner med spesiell vekt på bruk av dataverktøy.

Innhold

 • Visualisering av byggeprosessen
 • Prosjektering av elektriske bygningsinstallasjoner
 • Beregning av feilstrømmer og spenninger
 • Valg av kabler og ledninger
 • Installasjonsteknikk
 • Valg av vern
 • Bestemmelse av belastninger
 • Lysteori
 • Varmelære
 • Tariffer
 • Forskrifter
 • Mengdeberegning
 • Byggautomatisering
 • Buss - systemer
 • Risikoanalyse og dokumentasjon av anlegg

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten har kunnskap om prosjektering av elektriske bygningsinstallasjoner.
 • Kandidaten har kunnskap om drift og vedlikehold av elektriske bygningsinstallasjoner.
 • Kandidaten har kunnskap innen fagfeltet elektriske bygningsinstallasjoner.
 • Kandidaten har kunnskap om gjeldende forskrifter og normer i elektriske lavspenningsinstallasjoner.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan arbeide både selvstendig og sammen med andre i ingeniørfaglige prosjekter.
 • Kandidaten kan beherske og anvende grunnleggende beregningsmetoder i faget.
 • Kandidaten skal ha kjennskap og anvende gjeldene normer samt forskrifter for elektriske lavspenningsanlegg.
 • Kandidaten kan beherske relevante målemetoder og bruk av relevante instrumenter og programvare for å kunne arbeide strukturert og målrettet.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan formidle elektrofaglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger innenfor fagområdet elektriske bygningsinstallasjoner.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

1. studieår

Undervisnings- og læringsformer

Studentene i Bergen vil få forelesninger og regneøvelser.

Studentene i Førde vil få et digitalt-nettbasert undervisningsopplegg fra Bergen.

Alle studenter må gjennomføre laboratorieøvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

5 øvingsoppgaver, 3 laboratorieoppgaver, 2 dataøvinger. Obligatorisk fremmøte på laboratorieøvingene og dataøvinger.

Vurderingsform

Individuell hjemmeeksamen, 2 dager. 

Tid for ut- og innlevering av eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Oppgaven kan være på inntil 2500 ord.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Mer om hjelpemidler