Hopp til innhald

ELE304 PLS programmering

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler oppbygning, programmering og bruk av programmerbare logiske styringer for bruk i industrielle anlegg.

  • Programmeringsspråk basert på internasjonal Standard IEC 61131-3
  • Signaltyper, signalgivere og aktuatorer
  • Digitale- og analoge styringer
  • Sekvensielle styringer
  • Buss systemer
  • Menneske/maskin kommunikasjon
  • Teoretisk og praktisk opplæring i bruk av programmerbare logiske styringer.
  • Kunnskaper om samvirke mellom PLS-er og industrielle anlegg.
  • Bruk av simuleringsverktøy.

Praktisk laboratoriearbeid er sentralt i kurset.

Læringsutbytte

Generell kompetanse

Kandidaten kan formidle informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger innen fagfelt elektroniske styringer.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Programmering og mikrokontrollere

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Praktiske oppgaver enkeltvis og i grupper. Laboratorieoppgaver.

Obligatorisk læringsaktivitet

5 godkjente laboratorieøvinger.

Vurderingsform

Skriftlig (digital) skoleeksamen, 4 timer.

Eksamen vil bli avholdt på digitalt eksamenssystem. Studentene må medbringe egen PC/MAC. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamenen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

PC og valgfri kalkulator

Mer om hjelpemidler