Hopp til innhald

KJE203 Varmetransport og varmeoverføring

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi studentene gode kunnskaper om de viktigste enhetsoperasjonene med varmeoverføring mellom prosess-strømmer. Det skal også gis en grunnleggende innføring i varmeoverføring ved koking og kondensasjon samt varmeoverføring ved fri og tvungen konveksjon. Laboratorieøvingen knyttet til emnet skal gi studentene en praktisk forståelse av tematikk i emnet.

Innhold:

  • Varmetransport ved varmeledning, konveksjon og stråling.
  • Varmetransport ved faseendring og varmeoverføring.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

  • har grunnleggende kunnskaper om prinsipper for stasjonær varmeoverføring mellom prosess-strømmer i varmevekslere
  • har grunnleggende kunnskaper om varmeoverføring med kondensasjon og koking

Ferdigheter

Studenten

  • kan designe varmevekslere
  • kan strukturere og skrive rapport fra praktisk laboratorieforsøk

Generell kompetanse

Studenten

  • kan samarbeide i grupper med praktisk og skriftlig arbeid
  • kjenner til energiberegninger i enkelte industrielle prosessanlegg

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Studiets første år.

Undervisnings- og læringsformer

Praktisk laboratorieøving, regneøvinger og forelesninger.

Obligatorisk læringsaktivitet

For å avlegge skriftlig eksamen må en laboratorieøving med en skriftlig rapport og to regneøvinger være godkjente.

De obligatoriske læringsaktivitetene er gyldige i seks påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 3 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator

Mer om hjelpmidler 

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • KJE106 - Varmetransport og varmeoverføring - Reduksjon: 5 studiepoeng
  • TOK008 - Varmetransport og varmeoverføring - Reduksjon: 5 studiepoeng