Hopp til innhald

SDG335 Grønn digitalisering og app-utvikling

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Grønn økonomi og digitalisering er kjernen i bærekraftsmålene, og kan hjelpe med å oppnå Paris-avtalen om å begrense klimaendringene. Videre utgjør grønn økonomi og digitalisering 50% av EU Next Generation-midlene og vil være to av de viktigste økonomiske faktorene de neste tiårene. Formålet med dette kurset er å kombinere grønn økonomi og digitalisering ved å velge et relevant tema innen grønn økonomi, bygge en økonomisk modell for å studere dette emnet og utvikle en app basert på den modellen.

Kurset er organisert i to forskjellige moduler som utfyller hverandre. I begge modulene vil studentene jobbe i tilfeldige grupper på 6-7 studenter. I den første modulen vil studentene bygge en økonomisk modell for å beregne karbonutslipp fra transport. Studentene vil lese vitenskapelige artikler og offisielle dokumenter for å beregne karbonutslippene for forskjellige transportmidler. Studentene vil skrive en 7-8 siders rapport der de begrunner arbeidet og forklarer metodikken som brukes for å beregne karbonutslipp fra transport. Studentene vil bruke denne metodikken til å utvikle en algoritme for å beregne karbonutslipp fra transport når de utvikler appen sin i den andre modulen av kurset.

I den andre modulen vil studentene utvikle en app for å beregne karbonutslipp fra transport. Denne modulen består av tre forskjellige blokker. I den første blokken vil studentene designe oppsettet til appen ved å bruke HTML, CSS, Flask og JavaScript. I den andre blokken vil studentene utvikle en algoritme i Python ved å bruke den økonomiske modellen som ble utviklet i den første modulen. I den andre blokken vil studentene koble karbonutslippene til en database, og de vil presentere noen nyttige tabeller og diagrammer om disse karbonutslippene ved hjelp av Chart.js og Flask-MySQL. Til slutt vil studentene i den tredje blokken lære å deployere appen sin på serveren ved å bruke GitHub, Heroku og Amazon Web Service. Videre vil studentene utvikle noen grunnleggende skript i PostgreSQL for å hente verdifull informasjon fra databasene sine.

Ved slutten av kurset vil hver gruppe og hver enkelt student ha sin egen nettside som kjører på serveren (Heroku og Amazon Web Service), og denne nettsiden vil være lenket til sin egen repository i GitHub.

Læringsutbytte

I den første modulen av kurset lærer studentene å finne informasjon i akademiske og offisielle dokumenter for å utvikle en økonomisk modell for å beregne transportkarbonutslipp, og de lærer å skrive en akademisk artikkel med denne modellen.

I den andre modulen av kurset lærer studentene å utvikle en app. Spesielt designer de layouten, programmerer appen, og de lærer å distribuere appen på serveren. Ved å gjøre hele prosessen, lærer studentene å utvikle en kompleks app ved å bruke forskjellige programmeringsspråk, og de lærer hvordan disse språkene utfyller hverandre. Det viktigste målet med denne modulen er å hjelpe studentene med å tenke utenfor Python, R, Stata, Matlab eller hvilken som helst annen "boks", og å hjelpe dem med å koble forskjellige programmeringsspråk for å lære hvordan disse programmeringsspråkene utfyller hverandre og skaper positive synergier.

Kunnskap:

Studenten har bred kunnskap om:

 • Økonomiske modeller for å studere transportkarbonutslipp.
 • Forskjellige programmeringsspråk (HTML, CSS, Flask, JavaScript, Python, Chart.js og Flask-MySQ) som utfyller hverandre for å utvikle en komplett app.
 • Forskjellige app-distribusjonsmetoder (GitHub, Heroku og Amazon Web Services).
 • PostgreSQL for å trekke verdifull informasjon fra databasen som brukes i appen deres.
 • Prosedyrene som følges i Bergen næringsråd og Startup Lab Bergen for å opprette sine egne selskaper / samvirker / NGO-er og tiltrekke seg midler for å utvikle sitt eget prosjekt.

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • Identifisere sentrale faktorer som bestemmer transportkarbonutslipp.
 • Jobbe i gruppe med utvikling av komplekse økonomiske problemer.
 • Jobbe i team for å utvikle en app.
 • Presentere arbeidet sitt foran et publikum.

Generell kompetanse:

Studenten:

 • Har evnen til å utvikle en modell for å beregne transportkarbonutslipp.
 • Programmer og distribuer en komplett app.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Kurset vil ha sin egen nettside. På nettsiden vil studentene ha tilgang til innholdet i hvert kapittel. Hvert kapittel vil ha sin egen video på min YouTube-kanal og sin egen kodebase på GitHub der studentene vil ha tilgang til koden for hvert kapittel. Med andre ord vil studentene alltid ha en sikkerhetskopi der koden for hvert kapittel vil være tilgjengelig. I hvert kapittel vil studentene ha tilgang til forskjellige øvelser, og de vil ha tilgang til egne statistikker på http://www.energyio.org/statistics. Dermed kan studentene kontinuerlig spore sin egen fremgang i løpet av kurset og legge mer energi i de delene der de støter på flere problemer.

Hver uke vil studentene løse en "ukentlig utfordring" der de, ved å jobbe i grupper og samarbeide med alle gruppene på NHH og HVL, vil presentere en løsning for den utfordringen. Hver uke under "ukentlig frokost" vil en av gruppene som er valgt tilfeldig under den forelesningen, få 20 minutter til å presentere løsningen de fant for den ukentlige utfordringen. Den ukentlige utfordringen vil være relatert til temaet som ble behandlet forrige uke, og alle gruppene på NHH og HVL vil jobbe sammen for å løse problemet. Imidlertid må hver enkelt gruppe forberede en presentasjon på én slide og koden med løsningen for problemet og må presentere sin løsning for resten av studentene. Dette er en vanlig praksis i mange viktige konsulentfirmaer, og formålet med "ukentlig frokost" er å hjelpe studentene med å bli kjent med disse praksisene og også å utvikle nyttige ferdigheter for den endelige eksamen.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende to obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for å kunne avlegge eksamen:

 • Hver uke får gruppene 5 minutter hver til å presentere en løsning til «ukens utfordring»
 • Mot slutten av kurset vil det bli avholdt en konferanse der alle gruppene må presentere appen de har utviklet

Vurderingsform

Mappevurdering i grupper på 6-7 studenter. Inneholder følgende:

 • Essay om beregning av transportkarbonutslipp (7-8 sider)
 • Utvikle en app for å beregne transportkarbonutslipp

Endelig karakter vil bli tildelt hver gruppe. Karakterskala A-F, der F er stryk.

Begge deler av mappevurderingen må gjennomføres i samme semester.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle skrevne og trykte hjelpemidler

Mer om hjelpemidler