Hopp til innhald

ELE250 Industriell instrumentering

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler de vanligste komponentene og målingene som inngår i prosessovervåkning og styring.

Innhold

  • Introduksjon til hvordan målesystemer i industrielle prosesser er satt sammen, inkludert prosesskontroll og datainnsamling
  • P&ID (Piping and Instrumentation Diagram) med sammenheng mellom måling og prosessutstyr som pumper og ventiler
  • Gjennomgang av vanlige prosesser og tilhørende målinger og måleinstrumenter, inkludert trykk, temperatur, strømning og nivå
  • Eksplosjonssikkerhet og pålitelighet

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har oversikt over industriell styring og overvåking.

Ferdigheter

  • Studenten er i stand til å bidra i utvelgelsen av instrumenteringsløsninger for en industriell prosess

Generell kompetanse

Studenten er i stand til å delta i planlegging, igangsetting og drift av et instrumenteringssystem i industrien.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

ELE141 - Elektrofaglig basis 1 og ELE142 - Elektrofaglig basis 2 (alternativt ELE143 Elektrofaglig basis) eller tilsvarende

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger.

Obligatorisk læringsaktivitet

En godkjent obligatorisk innlevering.

Vurderingsform

Muntlig eksamen.

Karakterskala A-F, der F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • ELE129 - Offshore instrumentering og PC basert datainnsamling - Reduksjon: 5 studiepoeng
  • ELE133 - Offshore instrumentering og PLS programmering - Reduksjon: 5 studiepoeng
  • ELE135 - Industriell instrumentering med LabVIEW - Reduksjon: 5 studiepoeng
  • ELE136 - Industriell instrumentering med PLS programmering - Reduksjon: 5 studiepoeng