Hopp til innhald

DYK603 Kommunikasjon og rapportering

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Kommunikasjon og rapportering

Som dykkepersonell skal man ha kunnskaper og ferdigheter innen en rekke områder. Utover kompetanse innen selve utførelsen av dykking må kandidaten ha en god teoretisk og praktisk forståelse av hva som er presis, konsis og effektiv kommunikasjon samt grunnleggende kunnskap om hvordan dette kommuniseres i form av rapporter, prosedyrer og samsvarsmålinger.

Læringsutbytte

Etter å ha bestått denne modulen skal kandidaten

Kunnskap:

  • ha gode kunnskaper om kommunikasjon og rapportering
  • ha grunnleggende kunnskaper om utforming av en prosjektoppgave og akademisk referering
  • ha grunnleggende kunnskap om oppbygning og innhold i en rapport, prosedyre og samsvarsmåling kunne gjengi det fonetiske alfabetet

Ferdigheter:

  • kunne utarbeide et skriftlig prosjektarbeid
  • kunne anvende teoretiske kunnskaper gjennom skriftlig og muntlig fremføring av forskjellige rapporter, prosedyrer og samsvarsmålinger
  • kunne benytte radiokommunikasjon effektivt  

Generell kompetanse:

  • kunne kommunisere presist: At man rapporterer det som er nødvendig å rapportere
  • kunne kommunisere konsist: At man rapporter på den samme måten fra operasjon til operasjon
  • kunne kommunisere effektivt: At rapportering inngår som en del av operasjon og ikke går ut over kvaliteten på annet arbeid

Krav til forkunnskaper

Generelle opptakskrav i språk

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeider, selvstudium, praktiske øvelser, prosjektoppgave

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 6 timer, bokstavkarakter A-F, teller 50 %

Prosjektoppgave, bokstavkarakter A-F, teller 50 %

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemiddel

Mer om hjelpemidler