Hopp til innhald

ELE502 Kraftelektronikk

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet tar for seg avanserte emner innen kraftelektronikk med temaer:

  • Krafthalvledere, kraftdiode, krafttransistorer, kraft MOSFET, tyristorer, Gate turn-off Tyristorer, Insulated Gate Bipolar Transistorer, WBG komponenter, osv.
  • Snubbere
  • Driverkretser
  • Kjøling
  • Magnetiske komponenter
  • Applikasjoner av kraftelektronikk

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter gjennomført emne skal studenten:

  • beherske halvlederteorien for krafthalvledere.
  • forstå oppbyggingen av kraftelektroniske komponenter, snubbere, driverkretser.
  • vite hvordan å dimensjonere kjøling system og magnetiske komponenter til kraftelektroniske omformere.

Ferdigheter:

Etter gjennomført emne skal studenten kunne designe, konstruere, optimale og pålitelige kraftelektroniske omformere.

Generell kompetanse:

Studenten skal ha kompetanse i utvikling av kraftelektroniske omformere.

Krav til forkunnskaper

Det kreves kunnskap om ELE119 eller lignended emner.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskap i reguleringsteknikk, elektronikk, krets, osv.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, øvinger og selvstudium.

Obligatorisk læringsaktivitet

4 øvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Vurderingsform

Muntlig eksamen . 30 minutter til hver kandidat.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillatt

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • MET503 - Kraftelektronikk - Reduksjon: 10 studiepoeng