Hopp til innhald

MF6-2000 Merkevarestrategi

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet dekker følgende temaer:

Kundebasert merkeverdi, posisjonering av et merke,

 • Hvordan bygge en merkevare
 • Assosiasjoner
 • Hvordan måle og tolke hvor bra et merke gjør det
 • Hvordan øke et merkes verdi

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten skal

 • Utvikle en grunnleggende forståelse av de viktigeste driverne for å bygge sterke merkevarer.
 • Forstå hvordan forbrukere danner assosiasjoner til en merkevare
 • Kjenne til de viktigeste begrepene som brukes i merkevarelitteraturen
 • Forstå hvorfor og hvordan reklame påvirker forbrukere
 • Forstå hvordan merkevarer innen reiselivet kan bygges

Ferdigheter

Studenten skal

 • Vurdere hvilke metoder som er optimale å bruke for å bygge merkeverdi for et merke, samt metoder som blir brukt for å videreutvikle merker
 • kunne benytte metoder for å avsløre assosiasjonsnettverket til forbrukere
 • kjenne til ideene bak design og implementering av markedsføringsprogram

Generell kompetanse

Studenten kan

 • identifisere drivere for å bygge sterke merkevarer og reflektere over bruken av disse
 • identifisere og evaluere ulike strategier i merkevarebygging
 • designe egne markedsføringsprogram

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BØA116 Markedsføring/MF6-1000 Markedsføring

eller tilsvarende

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene vil variere mellom forelesinger, gjesteforelesninger, selvstudium, og gruppeøvinger.

Obligatorisk læringsaktivitet

Inntil tre arbeidskrav. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen 4 timer.

Bokstavkarakter

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • RE6-202 - Marknadsanalyse og merkevarestrategi - Reduksjon: 5,5 studiepoeng
 • RE6-202 - Marknadsanalyse og merkevarestrategi - Reduksjon: 5,5 studiepoeng