MAS102 Marin Særkurs

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Studentene skal ha forståelse for de laster som virker på konstruksjoner som er plassert i havet, og hvorledes lastvirkninger, dvs. forskyvninger, bevegelser og interne krefter, kan beregnes.

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS102 Marin Særkurs har studenten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

 • Beskrivelse av offshorekonstruksjoner/ konstruksjonselementer. Relevante OD- og DNV-regelverk.
 • Beskrivelse av fartøykonstruksjoner/ konstruksjonselementer. Relevante SD og DNV-regelverk.
 • Kjenne til og forstå RAO (Response Amplitude Operators)
 • Beskrive prinsippene for forankringsanalyse av marine konstruksjoner
 • Kjenne til grunnleggende foilteori og praktisk anvendelse av denne
 • Kjenne til prinsippene for rulledempning av skip

Ferdigheter

 • Kan utføre styrkeberegninger for skip og offshorekonstruksjoner jfr. relevante regelverk.
 • Kan utføre forankringsanalyser for marine konstruksjoner
 • Kan bruke RAO for å utføre dynamisk analyse 

Generell kompetanse

 • Reflektere over egen faglig utøvelse, arbeide i grupper og i en tverrfaglig sammenheng.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Obligatoriske matematikkemner, Introduksjon til Marinteknikk MAS124

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger, gruppearbeid, prosjektoppgave

Arbeidskrav

Opptil 3 obligatoriske innleveringer  - må  være godkjent for å kunne gå opp til eksamen

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige under hele utdanningsløpet

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Utdrag av SD, OD- og DNV-regelverk

Fagets formelsamling og tekniske tabeller.

Alle kalkulatorer tillatt

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • MAS133 (1) - Særkurs marinteknikk - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • TOM052 (1) - Særkurs marinteknikk - Reduksjon: 10 studiepoeng