Engelsk årsstudium

Årsstudium

Engelsk er ein døropnar for deg som vil arbeide i skuleverket, i næringsliv eller reiseliv.

Vi tek ikkje opp nye studentar på dette studieprogrammet, men vi har eit anna årsstudium i engelsk som du kan søke opptak til. Her finn du informasjon om årsstudium i engelsk på HVL.

Vil du studere meir?

Du har grunnlag for vidare studium ved høgskular og universitet, nasjonalt og internasjonalt.