Hopp til innhald

Studieplan - Engelsk 1, 1.-7. trinn

Hausten 2021

Engelsk 1 for 1. - 7. trinn gir en innføring i språkopplæring og fagdidaktikk og i et rikt og variert utvalg av tekster, både til personlig og faglig vekst og til bruk i undervisning på barnetrinnet.

Emnet omfatter kunnskap om det engelske språkets grammatiske og fonologiske struktur og utvikling av egen språkferdighet, tekstkompetanse og aktivt ordforråd.