Hopp til innhald

Etter- og vidareutdanning FHS

Utdanningsplan 2020 høst, 30 studiepoeng

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
Enkeltemner etter- og videreutdanning FHS
Samlet krav: 30

Enkeltemner etter- og videreutdanning FHS

ELDHELS008- Demens og alderspsykiatri

Krav: 15 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

ELDHELS1004- Eldre og palliasjon

Krav: 15 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen