Hopp til innhald

Etter- og vidareutdanning FHS

Utdanningsplan 2022 høst, 30 studiepoeng

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
Enkeltemner etter- og videreutdanning FHS
Samlet krav: 30

Enkeltemner etter- og videreutdanning FHS

MARA500 Systemisk grunnlagsteori

MAR520 Systemisk og narrativ veiledning

MARV530 Relasjonelle samtaler med barn og ungdom

MARV531 Cultural competences in relational work

MARV532 Bruk av tilbakemeldingsverktøy i samtaler

Valgfrie emner Til toppen

MARV533 Omsorgen sine kostnadar

MARV550 Vold, krenkelser og konflikter i nære relasjoner