Hopp til innhald

Etter- og vidareutdanning FHS

Utdanningsplan 2022 vår, 30 studiepoeng

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
Enkeltemner etter- og videreutdanning FHS
Samlet krav: 30

Enkeltemner etter- og videreutdanning FHS

FHS8103 Vestibulære sykdommer

Obligatoriske emner Til toppen

MARA510 Ferdigheter i relasjonelt arbeid

Obligatoriske emner Til toppen

MARV533 Omsorgens kostnader

Obligatoriske emner Til toppen

MARV553 Samarbeid og konflikthåndtering i organisasjoner

Obligatoriske emner Til toppen

MARV552 Seksualitet og seksuell helse

Obligatoriske emner Til toppen

MARV551 Relasjonelt arbeid med sorg, livskriser og traumer

Obligatoriske emner Til toppen

MARV550 Vold, krenkelser og konflikter i nære relasjoner

Obligatoriske emner Til toppen