Hopp til innhald

Grunnskolelærarutdanning 1.-7. trinn

Utdanningsplan 2014 høst, 240 studiepoeng

Oversikt

Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn med engelsk

Krav: 150 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn med kroppsøving

Krav: 150 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn med mat og helse

Krav: 150 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn med naturfag

Krav: 150 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn med RLE

Krav: 150 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn med samfunnsfag

Krav: 150 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Praksisemner

Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 2, 3. studieår

Norsk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Matematikk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Samfunnsfag 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Engelsk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Mat og helse 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Kunst og håndverk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Kroppsøving 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen