Hopp til innhald

Grunnskolelærarutdanning 1.-7. trinn

Utdanningsplan 2015 høst, 240 studiepoeng

Oversikt

Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn

Krav: 120 studiepoeng

GLU1-7 med engelsk - obligatoriske emner

Krav: 150 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

GLU1-7 med kroppsøving - obligatoriske emner

Krav: 150 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

GLU1-7 med mat og helse - obligatoriske emner

Krav: 150 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

GLU1-7 med naturfag - obligatoriske emner

Krav: 150 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

GLU1-7 med RLE - obligatoriske emner

Krav: 150 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

GLU1-7 med samfunnsfag - obligatoriske emner

Krav: 150 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 2, 3. studieår

Norsk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Matematikk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Samfunnsfag 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Engelsk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Mat og helse 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Kunst og håndverk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Kroppsøving 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Innpasset fag fra annen høgskole/universitet

Krav: 30 studiepoeng

Valgfag 3, 4. studieår

Naturfag 1 + 2

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Kroppsøving 1 + 2

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Kunst og håndverk 1 + 2

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Samfunnsfag 1 + 2

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Engelsk 1 + 2

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Mat og helse 1 + 2

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Tegnspråk og tolking

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Blokk A: Engelsk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Blokk A: Samfunnsfag 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Blokk A: Mat og helse 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Blokk B: Engelsk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Blokk B: Samfunnfag 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Blokk B: Norsk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Blokk B: Matematikk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Blokk B: Mat og helse 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Blokk Høst: Drama 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Blokk Høst: Kroppsøving 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Blokk Høst: Kunst og håndverk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Blokk Høst: Naturfag 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Blokk Høst: Internasjonalisering

Krav: 30 studiepoeng

Blokk Vår: Kroppsøving 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Blokk Vår: Kunst og håndverk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Blokk Vår: Naturfag 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Blokk Vår: RLE 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Blokk Vår: Education for Democracy

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Blokk Vår: Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Masterutdanning

Krav: 60 studiepoeng

Praksisemner

Obligatoriske emner Til toppen