Hopp til innhald

Grunnskolelærarutdanning 1.-7. trinn

Utdanningsplan 2016 høst, 240 studiepoeng

Oversikt

Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn

GLU1-7 med engelsk - obligatoriske emner

Krav: 150 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

GLU1-7 med kroppsøving - obligatoriske emner

Krav: 150 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

GLU1-7 med mat og helse - obligatoriske emner

Krav: 150 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

GLU1-7 med naturfag - obligatoriske emner

Krav: 150 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

GLU1-7 med RLE - obligatoriske emner

Krav: 150 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

GLU1-7 med samfunnsfag - obligatoriske emner

Krav: 150 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 2, 3. studieår

Norsk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Matematikk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Samfunnsfag 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Engelsk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Mat og helse 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Kunst og håndverk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Kroppsøving 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 3, 4. studieår

Krav: 60 studiepoeng

Høst: Drama

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Høst: Engelsk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Høst: Kunst og håndverk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Høst: KRLE 1, Vestlandsklasse

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Høst: Kroppsøving 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Høst: Mat og helse 1, Vestlandsklasse

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Høst: Musikk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Høst: Naturfag 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Høst: Samfunnsfag 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Høst: Tegnspråk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
  • A60TEG105 Døves historie, kultur og språk Semester: 7 30 sp

Høst: Utveksling

Krav: 30 studiepoeng

Høst: Masterutdanning

Krav: 30 studiepoeng

Vår: Engelsk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Vår: Kunst og håndverk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Vår: KRLE 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Vår: KRLE 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Vår: Kroppsøving 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Vår: Matematikk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Vår: Mat og helse 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Vår: Musikk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Vår: Naturfag 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Vår: Norsk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Vår: Samfunnsfag 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Vår: Spesialpedagogikk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Vår: Tegnspråk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Vår: Masterutdanning

Krav: 30 studiepoeng

Høst: Profesjonsrettet pedagogikk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valgfrie emner Til toppen

Praksisemner

Obligatoriske emner Til toppen