Hopp til innhald

Grunnskolelærer 1.–7. trinn | samlingsbasert og nettstøttet

Utdanningsplan 2023 høst, 300 studiepoeng

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
Obligatoriske emner 120
Valgfag 1
Profesjonsemner
Praksis 0
Praksis 0
Samlet krav: 300

Obligatoriske emner

Krav: 120 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 1

Krav: 60 studiepoeng

Valgfag 1 - Kunst og håndverk

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 1 - Engelsk

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Profesjonsemner

Praksis

Obligatoriske emner Til toppen

Praksis

Obligatoriske emner Til toppen