Hopp til innhald

Grunnskolelærer 1.–7. trinn | samlingsbasert og nettstøttet

Utdanningsplan 2022 høst, 300 studiepoeng

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
Obligatoriske emner 120
Valgfag 1
Fag 4, 3. studieår
Profesjonsemner 0
Praksis 0
Samlet krav: 300

Obligatoriske emner

Krav: 120 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 1

Krav: 60 studiepoeng

Valgfag 1 - Engelsk

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag 1 - Kunst og håndverk

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4, 3. studieår

Krav: 60 studiepoeng

Fag 4 Høst: Engelsk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst (Sogndal): Engelsk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Kunst og håndverk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst (Sogndal): Kunst og håndverk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: KRLE 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
  • MGBKR141 KRLE 1 - Kristendom, religion, livssyn og etikk Semester: 5 30 sp

Fag 4 Høst (Sogndal): KRLE 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
  • MGBKR141 KRLE 1 - Kristendom, religion, livssyn og etikk Semester: 5 30 sp

Fag 4 Høst: Mat og helse 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
  • MGBMH141 Mat og helse 1, emne 1 - Innføring i mat og helse Semester: 5 15 sp
  • MGBMH241 Mat og helse 1, emne 2 - Mat og helse som undervisningsfag i skulen Semester: 5 15 sp

Fag 4 Høst (Sogndal): Mat og helse 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
  • MGBMH141 Mat og helse 1, emne 1 - Innføring i mat og helse Semester: 5 15 sp
  • MGBMH241 Mat og helse 1, emne 2 - Mat og helse som undervisningsfag i skulen Semester: 5 15 sp

Fag 4 Høst: Musikk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst (Sogndal): Musikk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Naturfag 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst (Sogndal): Naturfag 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Profesjonsrettet pedagogikk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst (Sogndal): Profesjonsrettet pedagogikk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Samfunnsfag 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst (Sogndal): Samfunnsfag 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Spesialpedagogikk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst (Sogndal): Spesialpedagogikk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Utdanning og bærekraft med praksis i Afrika

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst (Sogndal): Utdanning og bærekraft med praksis i Afrika

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: STEAMing into the future

Krav: 30 studiepoeng

Fag 4 Høst (Sogndal): STEAMing into the future

Krav: 30 studiepoeng

Fag 4 Vår: Matematikk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Vår: Norsk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst (Stord): Engelsk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst (Stord): Kunst og håndverk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst (Stord): KRLE 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
  • MGBKR141 KRLE 1 - Kristendom, religion, livssyn og etikk Semester: 5 30 sp

Fag 4 Høst (Stord): Mat og helse 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
  • MGBMH141 Mat og helse 1, emne 1 - Innføring i mat og helse Semester: 5 15 sp
  • MGBMH241 Mat og helse 1, emne 2 - Mat og helse som undervisningsfag i skulen Semester: 5 15 sp

Fag 4 Høst (Stord): Musikk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst (Stord): Naturfag 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst (Stord): Profesjonsrettet pedagogikk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst (Stord): Samfunnsfag 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst (Stord): Spesialpedagogikk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst (Stord): Utdanning og bærekraft med praksis i Afrika

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst (Stord): STEAMing into the future

Krav: 30 studiepoeng

Fag 4 Høst: Profesjonsfaglig digital kompetanse (heldigital)

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Høst: Utveksling

Krav: 30 studiepoeng

Fag 4 Vår (Sogndal): Matematikk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Vår (Sogndal): Norsk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Vår (Stord): Matematikk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Vår (Stord): Norsk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 4 Vår: Jeg har ikke flere fagvalg i vårsemesteret (1)

Krav: 30 studiepoeng

Fag 4 Vår: Jeg har ikke flere fagvalg i vårsemesteret (2)

Krav: 30 studiepoeng

Profesjonsemner

Obligatoriske emner Til toppen

Praksis

Obligatoriske emner Til toppen