Hopp til innhald

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn | Sogndal

Utdanningsplan 2020 høst, 300 studiepoeng

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
PEL og Fag 1
Fag 3, 3. studieår
Masterfag
Profesjonsemner 0
Praksis 0
Samlet krav: 300

PEL og Fag 1

Fag 1, Engelsk

Krav: 60 studiepoeng
Pedagogikk og elevkunnskap
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valg av fag 2
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Matematikk
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Norsk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 1, Kroppsøving

Krav: 60 studiepoeng
Pedagogikk og elevkunnskap
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valg av fag 2
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Matematikk
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Norsk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 1, Naturfag

Krav: 60 studiepoeng
Pedagogikk og elevkunnskap
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valg av fag 2
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Matematikk
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Norsk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 1, Matematikk (Innpasset)

Krav: 60 studiepoeng
Pedagogikk og elevkunnskap
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valg av fag 2
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Matematikk
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Norsk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 1, Samfunnsfag (Innpasset)

Krav: 60 studiepoeng
Pedagogikk og elevkunnskap
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Valg av fag 2
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Matematikk
Krav: 60 studiepoeng
Fag 2, Norsk
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3, 3. studieår

Krav: 60 studiepoeng

Fag 3 Høst: Kunst og håndverk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Høst: Samfunnsfag 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Høst: Spesialpedagogikk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Høst: KRLE 1 (VK)

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Høst: Utdanningsvalg (VK)

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Høst: Mat og helse 1 (VK)

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Høst: Profesjonsrettet pedagogikk (VK)

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Høst: Utdanning og bærekraft med praksis i Afrika (VK)

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Høst: Utveksling

Krav: 30 studiepoeng

Fag 3 Vår: Engelsk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Vår: Kroppsøving 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 1 Vår: Naturfag 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Vår: Utveksling

Krav: 30 studiepoeng

Masterfag

Krav: 90 studiepoeng

Kroppsøving

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Matematikk

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Norsk

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Profesjonsemner

Obligatoriske emner Til toppen

Praksis

Obligatoriske emner Til toppen