Hopp til innhald

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn | Sogndal

Utdanningsplan 2018 høst, 300 studiepoeng

Oversikt

1. år master Grunnskolelærerutdanning 5-10

Krav: 15 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

2. år master Grunnskolelærerutdanning 5-10

Krav: 15 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

3. år master Grunnskolelærerutdanning 5-10

Obligatoriske emner Til toppen

4. år master Grunnskolelærerutdanning 5-10

Krav: 15 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

5. år master Grunnskolelærerutdanning 5-10

Krav: 15 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Fag 1

Krav: 30 studiepoeng

Fag 1, Matematikk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 1, Norsk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 2

Krav: 60 studiepoeng

Fag 2, Engelsk

Obligatoriske emner Til toppen

Fag 2, Kroppsøving

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 2, Samfunnsfag

Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3, 3. studieår

Krav: 60 studiepoeng

Fag 3 Høst: KRLE 1, Vestlandsklasse

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Høst: Mat og helse 1, Vestlandsklasse

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Høst: Musikk 1

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Høst: Profesjonsrettet pedagogikk, Vestlandsklasse

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Høst: Spesialpedagogikk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Høst: Utdanning og bærekraft med praksis i Afrika

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Høst: Utveksling

Krav: 30 studiepoeng

Fag 3 Høst: Utdanningsvalg, Vestlandsklasse

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Vår: Kroppsøving 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Vår: Matematikk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fag 3 Vår: Norsk 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Masterfag

Krav: 90 studiepoeng

Kroppsøving

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Matematikk

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Norsk

Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Profesjonsemner

Obligatoriske emner Til toppen