Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk (30 stp)

Behovet for lærere med spesialpedagogisk kompetanse på ulike områder er stor i grunnskolen

Du får en kompetanse som er relevant i arbeid med tilpasset opplæring generelt og spesialpedagogiske tiltak spesielt. Du kan ta på deg faglig ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av spesialpedagogisk tilrettelegging fra 1. - 10. klasse. Du blir kvalifisert til selvstendig arbeid og til samhandling internt og eksternt.

Dette emnet bygges på faget pedagogikk og elevkunnskap og består av to temaer:

  • Tema 1: Spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt som inneholder overordnede tema på systemnivå.
  • Tema 2: Pedagogiske tilnærmingsmåter med tanke på barn, unge og voksne som trenger særlig tilpasset opplæring. Temaet handler om spesialpedagogiske tilnærmingsmåter for et mangfold av elever og bygger på en forståelse av teoretiske og praktiske perspektiv.

I dette studiet får du innsikt i lover og offentlige styringsdokumenter og lærer om aktuelle fagområder og begreper innenfor faget spesialpedagogikk, samt at du får innsikt i etiske og moralske dilemma og redskaper for å forstå og tilrettelegge for et mangfold av elever i skolen. Du får både et bredt perspektiv på spesialpedagogikk og tilpasset opplæring og du får utviklet tilnærmingsmåter for å forstå elever med ulike utfordringer.

Dette studiet utvikler spesialpedagogisk bevissthet gjennom å arbeide med å knytte teori og forskning til praktisk kunnskap. Praksis vil være en integrert del av studiet. Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk er hovedområdet for samarbeidet med praksisopplæringen.

Canvas vil bli brukt som nettbasert studiestøttesystem. Det legges opp til varierte arbeidsformer: teoriundervisning, selvstudium, oppgavearbeid, individuelt og i grupper, studentstyrt kollokviearbeid, veiledning osv.

Dette emnet tilbys på Campus Bergen.