Drama i skolen (GLU 5-10)

I drama arbeider vi med spill og forberedelse av spill for å utforske mellommenneskelige dilemma gjennom fiksjon.Ved å tre inn i ulike roller ser en tema fra ulike sider.

I dette studieemnet vil du få en innføring i drama, og hvordan du kan implementere det i flere fag  og i tverrfaglige tema som kommer med den nye fagfornyelsen i lærerplanverket fra 2020.

Du vil få erfaring med å lede skapende, kreative læringsprosesser i skolen.

I tillegg vil du utvikle din egen fortellerstemmer og få erfaring med å skape fortellerstunder både for og med barn.

Det er hovedvekt på praktisk undervisning og en vil jobbe både individuelt og i grupper. Vi vil i løpet av høsten se flere forestillinger i lag.

Det er praktisk eksamen.

Det inngår 4 dager praksis med drama i en elevgruppe. I tillegg vil du selv være med på å skape forestilling der du er forteller.

Det kreves ingen forkunnskaper.

Drama i skolen

Er du interessert i å ta drama som del av grunnskolelærerutdanningen? Se hva Robert og Thea mener om faget!