Hopp til innhald

Innovasjon og ledelse | samfunnsfaglig retning

Utdanningsplan 2014 høst, 120 studiepoeng

Oversikt

Første semester

Krav: 30 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Valgfrie emner Til toppen

Første semester

Krav: 30 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Første semester

Krav: 30 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Valgfrie emner Til toppen

Andre semester

Krav: 30 studiepoeng

Alternativ 1 - for studenter med opptak til Grunderskolen, Houston

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Alternativ 2 - for studenter som følger undervisning i Bergen

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Andre semester

Krav: 30 studiepoeng

Alternativ 1 - for studenter med opptak til Grunderskolen, Houston

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Alternativ 2 - for studenter som følger undervisning i Bergen

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Alternativ 3 - for studenter med utvekslingsopphold UC Berkeley

Krav: 30 studiepoeng

Andre semester

Krav: 30 studiepoeng

Alternativ 1 - for studenter med opptak til University of Cape Town

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Alternativ 2 - for studenter med utvekslingsopphold UC Berkeley

Krav: 30 studiepoeng

Alternativ 3 - for studenter med opptak til Gründerskolen Houston

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Alternativ 4 - for studenter som følger undervisning i Bergen

Obligatoriske emner Til toppen

Tredje semester

Krav: 30 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Valgfrie emner Til toppen

Tredje semester

Krav: 30 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Valgfrie emner Til toppen

Tredje semester

Krav: 30 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Valgfrie emner Til toppen

Fjerde semester

Krav: 30 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Fjerde semester

Krav: 30 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Fjerde semester

Krav: 30 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen