Hopp til innhald

Studieplan - Karriererettleiing

Hausten 2018

Videreutdanning, deltidsstudium over ett år (30 studiepoeng) for rådgivere og lærere som arbeider i grunn- og voksenopplæringen samt andre som arbeider/har ønske om å arbeide med karriereveiledning.

Karriereveiledning består av to emner:

  • Emne 1: Karriereveiledning i individperspektiv, 15 sp.
    Emne 2: Karriereveiledning i systemperspektiv, 15 sp.

I emne 1 gis det teoretisk og praktisk innføring i karriereteorier og karriereveiledningsmetoder. I emne 2 vektlegges systemperspektiv i karriereveiledning, koordinering, gruppeveiledning, samarbeid og karriereundervisning (career education).

Til grunn for studiet ligger føringer i nasjonale og internasjonale styringsdokumenter om rådgiving til elever om valg av utdanning og yrke, og om livslang karriereveiledning. Disse føringene begrunnes med at bedre veiledning vil kunne optimalisere veisøkernes muligheter til læring, utvikling og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv, og bidra til økt gjennomføring i utdanningssystemet.

I studiet er det fokus på individ- og systemnivå, utviklingsarbeid i skolen/organisasjonen, utvikling av veilederens og lærerens kompetanse og profesjonalitet og de nettverkene som han/hun er en del av. Blant det som det tas utgangspunkt i når mål og innhold i utdanningen blir fastsatt er anbefalinger fra Network for innovation in career guidance and counselling in Europe, forskrift om rett til rådgiving, kompetansekrav til rådgivere, nasjonal og internasjonal forskning om og evaluering av livslang karriereveiledning.

Studiet er praksisnært. Refleksjon over og utvikling av egen praksis står sentralt. Veilederens rolleforståelse, profesjonalitet og etiske problemstillinger er en rød tråd i studiet.