Hopp til innhald

Studieplan - Matematikk 1, 1.-7. trinn

Hausten 2019

Studiet Matematikk 1, 1.-7. trinn bygger på Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning fastsatt 20.03.09 av Kunnskapsdepartementet og Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1.- 7. trinn fastsatt av Kunnskapsdepartementet 12. februar 2010. Faget er et 30 studiepoengs videreutdanningstilbud for lærere som mangler kompetanse i matematikk i allmennlærerutdanning eller grunnskolelærerutdanning rettet mot barnetrinnet. Gjennom satsningen Kompetanse for kvalitet i regi av Utdanningsdirektoratet kan studenten fordype seg videre og kvalifisere seg for masterstudier i matematikkdidaktikk.

Organisering

Undervisningen er nettbasert, i kombinasjon med tre samlinger per semester. Hver samling er på to dager. Samlingene finner sted ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning. Det legges ut leksjoner og arbeidsoppgaver i Canvas mellom samlingene. Studiet vil veksle mellom forelesning, studentaktiv arbeidsform, seminar, veiledning, nettdiskusjon, muntlige framlegg og skriftlig arbeid.