Hopp til innhald

Studieplan - Matematikk 1, 1.-7. trinn

Hausten 2018

Organisering

Undervisningen er nettbasert, i kombinasjon med tre samlinger per semester. Hver samling er på to dager. Samlingene finner sted ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning. Det legges ut leksjoner og arbeidsoppgaver i Canvas mellom samlingene. Studiet vil veksle mellom forelesning, studentaktiv arbeidsform, seminar, veiledning, nettdiskusjon, muntlige framlegg og skriftlig arbeid.