Hopp til innhald

Studieplan - Matematikk 1, 5.-10. trinn

Hausten 2018

Organisering

Matematikk 2 er nett- og samlingsbasert med todagers samlinger tre ganger per semester. Samlingene finner sted ved Høgskolen i Bergen. Studentene skal levere inn et bestemt antall obligatoriske arbeidskrav mellom samlingene per semester.

Læringsplattformen Canvas blir benyttet til å legge ut leksjoner og arbeidsoppgaver mellom samlingene. Det forventes at studentene er aktive på læringsplattformen.