Hopp til innhald

Studieplan - Matematikk 1, 5.-10. trinn

Hausten 2020

Matematikk 1 er fortrinnsvis beregnet for deg som underviser eller ønsker å undervise i matematikk, men har færre enn 30 stp i faget. Kurset er også relevant for deg som ønsker en oppdatering av kunnskaper i Matematikk 1 fra tidligere utdanning.

Gjennom studiet skal du utvikle et fagdidaktisk grunnlag for matematikkundervisning på mellom- og ungdomstrinn. Det vil si å forstå, vurdere, beskrive og legge til rette for elevenes læringsprosesser og kunnskapsutvikling i matematikkfaget. Dette inkluderer ulike undervisningsformer, språk og kommunikasjon i matematikkfaget, læremiddel og verktøy, og læringsteorier knyttet opp mot matematikkfaget. Fagdidaktiske refleksjoner knyttes til de matematiske temaene tall og tallforståelse, prealgebra, algebra, funksjonslære, geometri, måling, statistikk og sannsynlighetsregning.