Hopp til innhald

Studieplan - Norsk 1, 5.-10. trinn

Hausten 2019

Målgruppen for Norsk 1 er lærere med mindre enn 30 studiepoeng norsk i utdanningen og som ønsker å kvalifisere seg for norskundervisning. Innholdet i studiet retter seg fortrinnsvis mot undervisning på mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

Norsk 1 består av to emner, hvert på 15 studiepoeng: Emne 1 "Tekstkunnskap" og emne 2 "Språkkunnskap". Emne 1 undervises høsten, og emne 2 undervises våren. Begge emner avsluttes med en eksamen.

I emne 1 står tekstlesing og tekstteori sentralt, og ulike sjangrer og medier (muntlige, skriftlige og sammensatte tekster; fiksjonstekster og fagtekster) knyttet til litteraturteori. I emne 2 står norsk grammatikk sentralt. Studiet gir en systematisk innføring i norsk lydlære, ordlære, setningslære og tekstlære.

Studiet er praksisrettet ved at studentenes egen yrkeserfaring knyttes til arbeidet. Studentene skal få prøve ut og reflektere over emner og fagstoff som blir tatt opp i undervisningen, og se disse emnene i sammenheng med praksis.

Organisering

Studiet er organisert som en kombinasjon av samlinger, selvstudium og nettbasert arbeid i grupper. Studiestøttesystemet er Canvas.

Studiet har tre samlinger i Bergen hvert semester, alle over to dager.