KØ200

Årsstudium

Stord

Hopp til

  Opptakskrav og søknad

  Søknadskode i Samordna opptak

  203649

  Opptakskrav

  Poenggrense ved forrige opptak

  Om å søke opptak til HVL

  Vi tar ikkje lenger opp studentar til dette studieprogrammet. 

  Her finn du informasjon om fleire årsstudium i idrettsfag som du kan ta ved HVL.