Ledelse av lærings- og læreplanarbeid

Etter- og vidareutdanning

I denne videreutdanningen vil du som rektor eller skoleleder lære om hvordan du kan planlegge, lede og møte utfordringer knyttet til lærings- og læreplanarbeid i skolen.

Ledelse av lærings- og læreplanarbeid er et tilbud for rektorer og andre skoleledere i grunnskole og videregående opplæring, som har gjennomført rektorutdanning eller tilsvarende utdanning. 

Hvorfor velge dette studiet?

I denne videreutdanningen vil du som skoleleder få kunnskap om hvordan du kan planlegge, lede og møte utfordringer i profesjonsfellesskapet knyttet til lærernes læring og arbeid med LK20, til beste for elevenes danning og læring.

Den nye læreplanen representerer flere grunnleggende endringer som har stor betydning for den enkelte skole, med tanke på innhold, kompetansemål, planlegging av undervisning og synet på kunnskap. Som rektor og skoleleder forventes det at du har kompetanse til å gjøre gode faglige vurderinger og ta i bruk relevant kunnskap i skolens kvalitetsarbeid, noe dette studiet kan bidra til. 

Se video om videreutdanningen

Ser du ikkje videoen? Du må tillate marknadsføringscookiar for å spele av videoen. Endre cookieinnstillingar her

Hva lærer du?

Studiet er praksisnært og basert på oppdatert forskning. Vi vil arbeide med hvordan du kan tolke, forstå og bruke læreplanverket til å lede ansattes lærings- og utviklingsarbeid, hvordan skape en felles forståelse på skolen av sentrale begrep og prinsipp i læreplanverket og videreutvikle profesjonsfellesskapet ved skolen.

Hvordan er undervisningen lagt opp?

Studiet er samlingsbasert og består av fire samlinger på to dager hver. I tillegg til forelesninger, er det satt av tid til egenrefleksjon og grupperefleksjon i basisgrupper, samt praktisk utprøving av tiltak. Erfaringer som deles av skoleledere i basisgruppene har vist seg å være av svært stor betydning.

Studiet er praksisnært ved at du, med utgangspunkt i spesifikke utfordringer på egen skole, fordyper deg i arbeidet med en utviklingstekst knyttet til ledelse av lærings- og læreplanarbeid. Denne kan da brukes direkte inn i arbeidet ved egen skole.

En del av Utdanningsdirektoratet sitt nasjonale videreutdanningstilbud

Ledelse av lærings- og læreplanarbeid er en del av Utdanningsdirektoratet sitt nasjonale videreutdanningstilbud for skolesektoren og blir tilbudt i samarbeid med NLA Høgskolen.

Les mer om videreutdanning for ledere på Utdanningsdirektoratet sine nettsider

Utdanningsledelse

Vi tilbyr flere videreutdanninger for barnehage- og skoleledere. Våre lederutdanninger tar utgangspunkt i to hovedområder – egen utvikling som leder og utvikling av barnehage eller skole som organisasjon.

Bygg på videreutdanningen med en mastergrad

Modulen inngår i et masterløp. I likhet med rektorutdanningen, kan du søke innpass på mastergrad ved Høgskulen på Vestlandet (Master praktisk utdanningsvitenskap, studieretning leiing og profesjonsutvikling i utdanningssektoren) og ved NLA Høgskolen (Master i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse).