Mat og bevegelsesglede i SFO

Etter- og vidareutdanning

Ønsker du å lære om hvordan du kan legge til rette for at barna opplever mestring, fellesskapsfølelse og glede gjennom erfaringer med mat og bevegelse i SFO?

Mat og bevegelsesglede i SFO er en heldigital etter- og videreutdanning som gir kompetanse innenfor mat og måltidsglede, og fysisk aktivitet og bevegelsesglede i SFO. Utdanningen tar utgangspunkt i nasjonal rammeplan for SFO, og du vil lære å knytte mat og bevegelse til tematikker som voksenrollen, medvirkning, mangfold, inkludering, skaperglede, utforskertrang og bærekraft.

Sentralt i utdanningen står SFO’s verdigrunnlag, og nasjonale råd om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Du vil få et innblikk i hvordan måltider og fysisk aktivitet kan bidra til helsefremming, matglede, bevegelsesglede og utvikling av sosiale relasjoner. I et samspill mellom faglig kompetanse og deling av egne erfaringer og refleksjoner, vil du lære hvordan det kan tilrettelegges for en kunnskapsbasert og inspirerende mat og bevegelsespraksis i SFO.

Utdanningen passer for deg som jobber i SFO og ønsker å heve kompetansen knytt til tilrettelegging for mat og måltidsglede, og fysisk aktivitet og bevegelsesglede. Utdanningen er gratis, og det er valgfritt om du vil motta et kompetansebevis eller ta eksamen og få 7,5 studiepoeng. Ønsker du kompetansebevis er det ingen krav til forkunnskaper, ønsker du studiepoeng er det krav om generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Dersom du ønsker å melde deg på studiet uten å ta studiepoeng, melder deg du på ved å fylle ut skjema og trykke på avslutt nederst på siden. 

 

 

Undervisning

Utdanningen består av 12 digitale økter à 90 minutter (ca 45 minutter forelesning og 45 minutter refleksjon/diskusjon i grupper).

Undervisningen vil være på torsdager fra kl 9.00-10.30 med oppstart i uke 3, 2023.  

Mellom samlingene vil du få prøve ut ulike praktiske arbeidsoppdrag sammen med barna i din SFO, og i etterkant reflektere rundt erfaringene og få veiledning under samlingene. Gjennomføring av arbeidsoppdrag, deltakelse i diskusjon og erfaringsutveksling er en viktig del av utdanningen, slik vil du kunne knytte teori til praksis på den måten som er mest gunstig for deg og din SFO.