Barn og voksne som løper

Mat og bevegelsesglede i SFO

Vidareutdanning på bachelornivå

Ønsker du å lære mer om hvordan du kan legge til rette for at barna opplever mestring, fellesskapsfølelse og glede, gjennom erfaringer med mat og bevegelse i SFO? 

Nettstudium

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere Mat og bevegelsesglede i SFO?

  Mat og bevegelsesglede i SFO er en heldigital videreutdanning som gir kompetanse innenfor mat og måltidsglede, samt fysisk aktivitet og bevegelsesglede i SFO. Utdanningen tar utgangspunkt i nasjonal rammeplan for SFO, og du vil lære å knytte mat og bevegelse til tematikker som; voksenrollen, medvirkning, mangfold, inkludering, skaperglede, utforskertrang og bærekraft.

  Hva lærer du?

  Sentralt i utdanningen står SFO sitt verdigrunnlag, og nasjonale råd om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Du vil få et innblikk i hvordan måltider og fysisk aktivitet kan bidra til helsefremming, matglede, bevegelsesglede og utvikling av sosiale relasjoner. I et samspill mellom faglig kompetanse og deling av egne erfaringer og refleksjoner, vil du lære hvordan det kan tilrettelegges for en kunnskapsbasert og inspirerende mat og bevegelsespraksis i SFO.

  Målgruppe

  Utdanningen passer for deg som jobber i SFO og ønsker å heve kompetansen knyttet til tilrettelegging for mat og måltidsglede, og fysisk aktivitet og bevegelsesglede. Det er et krav at du jobber i SFO, da praktisk utprøving på egen SFO er en sentral del av utdanningen.

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Utdanningen består av 12 digitale økter à 120 minutter (ca 45 minutter forelesning og resten til refleksjon/diskusjon i grupper).

  Mellom samlingene vil du få prøve ut ulike praktiske arbeidsoppdrag sammen med barna i din SFO. I etterkant vil vi reflektere rundt erfaringene og du vil få veiledning under samlingene. Gjennomføring av arbeidsoppdrag, deltakelse i diskusjon og erfaringsutveksling er en viktig del av utdanningen, slik vil du kunne knytte teori til praksis, på den måten som er mest gunstig for deg og din SFO.

  Datoer for nettundervisning

  Undervisningen vil være på torsdager fra kl 9.00 -11.00, med oppstart i uke 3, 18.01.2024.

  Anbefalt forkunnskap

  Det er et krav at du jobber i SFO, da praktisk utprøving på egen SFO er en sentral del av utdanningen.

  Pensum

  Du vil motta informasjon om pensum når kurset starter. 

  Eksamensform

  Praktisk eksamen som dokumenteres visuelt og med valgfritt enten skriftlig dokument på 700 ord eller en lydfil på femten minutter.

  Eksamen vil bedømmes med bestått/ikke bestått

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs