Hopp til innhald

Studieplan - Matematikk 1, 5.-10. trinn nettbasert

Hausten 2023

Dette er eit reint nettstudium (30 studiepoeng) for deg som er lærar i skulen, og ønskjer undervisningskompetanse i matematikk på 5.-10. trinn.

Innhald

Arbeid med dei matematiske tema tal og talforståing, algebra, funksjonslære, geometri, måling, statistikk og sannsynsrekning.

Lære om bruk av digitale verktøy og reflektere kring korleis bruk av digitale verktøy kan vidareutvikle matematikkfaget.

Arbeidsformer

Dette er eit reint nettstudium, med éi nettsamling á to timar kvar veke. Nettøktene består av forelesningar, presentasjonar, seminar og gruppeinndelte økter. Mellom samlingane arbeider studentane i nettbaserte studiegrupper. 

Vurderingsformer

  • Emne 1: Munnleg eksamen
  • Emne 2: Munnleg eksamen

Internasjonalisering

Nei