En gutt som gjør lekser

Matematikk 2 | 5.-10. trinn | samlingsbasert

Etter- og vidareutdanning

Matematikk 2 5.-10. trinn er et 30 studiepoengs kurs for lærere knyttet til undervisning og læring i matematikk rettet mot 5.-10. trinn i grunnskolen.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Lærerutdanning (grunnskole-/allmennlærer, faglærer, barnehage-/førskolelærer eller praktisk-pedagogisk utdanning). Du må være ansatt i en lærerstilling.

  Du må ha gjennomført nivå 1 i matematikk (30 sp) i grunnskule-/allmennlærarutdanning eller tilsvarande.

  Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren kun mangler faget det søkes på, for å få fullført sin lærerutdanning.

  Hvis man søker dispensasjon fra opptakskravet, må det foreligge en bekreftelse fra tidligere studiested om at studiet det søkes opptak til kan inngå i og føre til avsluttet lærerutdanning.

  Hva lærer du?

  Studiet er beregnet for deg som underviser i matematikk på 5.-10. trinn (eller ønsker å undervise her) og har gjennomført Matematikk 1, 5.-10 eller tilsvarende tidligere.

  Gjennom studiet skal du utvikle og utvide dine faglige og didaktiske repertoar for utøving av god matematikkundervisning gjennom utforskende og utøvende studier av egen praksis og relevant forskning.

  Den praktiske erfaringen du har blir trukket inn i emnet, og det er et mål at du skal tilføre skolen du underviser på, med oppdatert faglig og didaktisk kompetanse.

  Studiet er å utvide matematikklærernes faglige og didaktiske repertoar for utøving av god matematikkundervisning gjennom utforskende og utøvende studier av egen praksis, relevant forskning.

  Vi vil arbeide med matematikk i tråd med gjeldende læreplan Kunnskapsløftet 2020, hvor det legges vekt på arbeidsformer som fremmer undring, utforskning, refleksjon og kreativ problemløsning, læringsaktiviteter samt meningsfulle matematiske samtaler med og mellom elever.

  Du skal lære om varierte undervisningsformer og planlegging. Du skal utøve og reflektere omkring sentrale lærerpraksiser som matematiske samtaler, forklaringer og aktiviteter, bruk av læremiddel og verktøy, og du skal videreutvikle din profesjonsfaglige digitale kompetanse.

  Fagdidaktiske refleksjoner knyttes til de matematiske temaene algebra og funksjonslære, modellers rolle, sannsynlighet, tilpassetopplæring, problemløsning, bevis og argumentasjoner, geometri, tallære og statistikk.

  Les mer om hvert enkelt emne i studieplanen.

  Praktisk informasjon 

  Undervisnings- og læringsformer

   På samlingene vil vi blant annet studere, planlegge, utøve og reflektere omkring sentrale lærerpraksiser som matematiske samtaler, forklaringer og aktiviteter. Der forventes en stor grad av studentaktivitet gjennom hele studiet. Læringsaktiviteter vil i hovedsak være knyttet til utforskende og utøvende studier av egen praksis. Læringsaktiviteter og kommunikasjon støttes av digitale ressurser.

  Du får tilgang til læringsportalen Canvas før studiestart med mer informasjon.

  Samlingsdatoer

  Høst 2023

  • 30.-31. august
  • 27.-28. september
  • 1.-2. november

  Vurderingsform

  • Emne 1: Muntlig eksamen, inntil 30 min
  • Emne 2: Individuell skriftlig skoleeksamen, 5 timer

  Pensum

  Du får informasjon om pensum ved studiestart. 

  Du finner mer informasjon i emneplanene:

  To elevar i klasserommet

  Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Her er oversikten over Høgskulen på Vestlandet sine videreutdanninger innen ordningen «Kompetanse for kvalitet».