Hopp til innhald

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærarar

Utdanningsplan 2013 høst, 60 studiepoeng

Oversikt

Praktisk pedagogisk utdanning for trinn 8.-13. 1.år

Krav: 30 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Praktisk pedagogisk utdanning for trinn 8.-13. 2.år

Krav: 30 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

  • PPU-3A Fagdidaktikk 1A Semester: 3 15 sp
  • PPUA-005 Praksisopplæring 2. år Semester: 3 0 sp
  • PPU-4A Fagdidaktikk 1B Semester: 4 15 sp