Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, trinn 8-13

Årsstudium

Bergen

Hopp til

    Vi tek ikkje opp nye studentar på dette studieprogrammet, men vi har andre studieprogram som du kan søke opptak til. Her finn du informasjon om praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved HVL.