Praktisk pedagogisk utdanning

Årsstudium

Sogndal

Hopp til

    Vi tek ikkje opp nye studentar på dette studieprogrammet, men vi har andre studieprogram som du kan søke opptak til. Her finn du informasjon om praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved HVL.