Hopp til innhald

Studieplan - Rektorutdanning - Utdanningsleiing

Hausten 2020

Utdanninga er bygd rundt dei fem hovudemna i det nasjonale rammeverket:

  • Elevane sitt læringsmiljø
  • Profesjonsfellesskap og samarbeid
  • Styring og administrasjon
  • Utvikling og endring
  • Leiarrolla

Utviklingsarbeid, endring og leiarrolla er gjennomgangstema i utdanninga.